Hvad støtter GLOBUS?

GLOBUS støtter engagementsprojekter, hvor danske uddannelsesinstitutioner og organisationer samarbejder med partnere i udviklingslande.

Projekterne kan omfatte uddannelsesudveksling og/eller cirkulære projekter.

Projekterne skal engagere danskere under uddannelse i udviklingssamarbejdet og Verdensmålene.

På denne side kan I læse mere om mulighederne.

edit_EHB8970

Uddannelsesudveksling

Uddannelsesudveksling kan være studie- og praktikophold, studieture eller andre typer læringsforløb i samarbejde med en partner i et udviklingsland.

Projektet skal være forankret i de danske deltageres uddannelse eller faglige forløb og der skal være fokus på et eller flere af FN's Verdensmål.

Udvekslingen skal danne grundlag for at engagere en bredere målgruppe af danskere under uddannelse i FN's Verdensmål og udviklingssamarbejdet.

Cirkulære projekter

GLOBUS støtter indsamling, renovering og forsendelses af brugt kvalitetsudstyr til en partner i et udviklingsland.

Det kan være udstyr, der kan bruges til uddannelse, f.eks. skolemøbler, hospitalsudstyr, IT-, produktions- og landbrugsudstyr, eller på anden måde bidrager til en bæredygtig udvikling.

Et cirkulært projekt kan også indebære, at I deler jeres viden eller udvikler lokale løsninger i samarbejde med den lokale partner.

Det cirkulære projekt skal danne grundlag for at engagere en målgruppe af danskere under uddannelse i FN's Verdensmål og udviklingssamarbejdet. Det kan ske ved at inddrage repræsentanter fra målgruppen direkte i projektet, fx i indsamlingen eller renoveringen, eller gennem forskellige andre engagementsaktiviteter.

Bemærk, at der for cirkulære projekter gælder en række særlige krav til at dokumentere lokale behov, klimabelastning og hensyn til det lokale marked. Læs mere her.

De specifikke krav kan læses i GLOBUS retningslinjer.

Udstyret kan I enten selv skaffe eller gøre brug af en række renoveringsværksteder, der indsamler, opbevarer og renoverer udstyret. I dette dokument kan I finde kontaktoplysninger.

Engagementsaktiviteter

Uanset om jeres projekt tager udgangspunkt i en uddannelsesudveksling eller et cirkulært projekt, er det et krav, at I engagerer en målgruppe af danskere under uddannelse.

I kan f.eks. engagere repræsentanter for målgruppen ved at inddrage jeres projekt i i et undervisningsforløb, afholde workshops, deltage ved events, formidle via medier eller noget helt andet.

I kan også invitere partnere fra Syd til Danmark i forbindelse med jeres engagementsaktiviteter.

I kan søge midler til at dække jeres udgifter til diverse engagementsaktiviteter.

332879906_6124390550951373_1719281816570142228_n
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
IMG_0840
edit_EHB6914
331692380_1244916489713967_6201087901245900932_n
328695938_562723949251039_1230709631711773616_n
332879906_6124390550951373_1719281816570142228_n
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
IMG_0840
edit_EHB6914
331692380_1244916489713967_6201087901245900932_n
328695938_562723949251039_1230709631711773616_n