Hvad støtter GLOBUS?

GLOBUS støtter projekter, hvor danske uddannelsesinstitutioner og organisationer samarbejder med partnere i udviklingslande.

Projekterne kan omfatte uddannelsesudveksling og/eller cirkulære projekter.

Projekterne skal derudover gøre en indsats for at engagere danskere under uddannelse i udviklingssamarbejdet og Verdensmålene.

På denne side kan I læse mere om mulighederne.

edit_EHB8970

Uddannelses udveksling

Uddannelsesudveksling kan være studie- og praktikophold, studieture eller andre typer læringsforløb i samarbejde med en partner i et udviklingsland.

Projektet skal være forankret i de danske deltageres uddannelse eller faglige forløb og inkludere et eller flere af FN's Verdensmål.

Cirkulære projekter

I cirkulære projekter renoverer og sender I brugt kvalitetsudstyr til en partner i et udviklingsland.

Det kan være udstyr, der kan bruges til uddannelse, f.eks. skolemøbler, hospitalsudstyr, IT-, produktions- og landbrugsudstyr, eller på anden måde bidrager til en bæredygtig udvikling.

Et cirkulært projekt kan også indebære, at I deler jeres viden eller udvikler lokale løsninger i samarbejde med den lokale partner.

For cirkulære projekter gælder en række særlige krav til at dokumentere lokale behov, klimabelastning og hensyn til det lokale marked.

De specifikke krav kan læses i GLOBUS retningslinjer.

 

Engagement

For både uddannelsesudveksling og cirkulære projekter er det et krav, at I også gør en indsats for at skabe engagement for udviklingssamarbejdet og Verdensmålene hos en målgruppe af danskere under uddannelse.

I kan f.eks. inddrage jeres projekt i undervisningen af andre elevgrupper, deltage ved events, formidle via medier eller noget helt andet.

I kan også invitere partnere fra Syd til Danmark i forbindelse med jeres engagementsaktiviteter.

Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927