Klager og indberetninger

Klager og indberetninger om kritisable forhold kan indrapporteres på følgende mail: klage@globuspuljen.dk

En ’klage’ vedrører her kritisable forhold, hvor man selv er part, mens en ’indberetning’ vedrører kritisable forhold, hvor man ikke selv er direkte involveret. Det drejer sig udelukkende om sager vedrørende GLOBUS sekretariatet og bevillingshaveres implementering og forvaltning.

Det er således muligt at indberette eller klage over GLOBUS bevillingshaveres implementering og forvaltning af deres GLOBUS-støttede indsatser både i Danmark og i udlandet, samt over de medarbejdere der deltager i udførelsen af disse indsatser.

Det er ikke muligt at klage over konkrete afgørelser foretaget af GLOBUS bevillingssystem, da der er tale om et forvaltningsmæssigt begrundet skøn og ikke om imødekommelse af en rettighed. Det er dog muligt at klage over substantielle og påviselige formelle fejl i sagsbehandlingen.

Alle klager og indberetninger fører til, at der åbnes en sag, som vil blive behandlet af GLOBUS så hurtigt som muligt. Sager behandles normalt af en styregruppe bestående ledelsen hos forvalterne af GLOBUS, CKU og Ulandssekretariatet. Ved klager der berører en af disse, indgår en anden udpeget repræsentant. Henvendelser arkiveres internt hos GLOBUS og behandles naturligvis i største fortrolighed.

Alle henvendelser vil blive anvendt konstruktivt i den løbende vurdering af praksis i forbindelse med bevillinger fra GLOBUS-puljen.