GLOBUS bevillingssystem

GLOBUS bevillingssystem består af sekretariatet (rådgivende), tre bevillingskonsulenter (vurderende), og fem medlemmer af bevillingsudvalget (besluttende).

Christian Jepsen-9740

Bevillingskonsulenter

Elsebeth Gravgaard. Selvstændig konsulent. Erfaring med international udvikling hovedsageligt fra Folkekirkens Nødhjælp. Derudover bevillingskonsulent i CKU-puljen.

Gudrun Gadegaard Pedersen. Læringskonsulent i Smartlearning. Erfaring fra især NGO-branchen med at engagere forskellige målgrupper i uddannelsesudveksling og internationalt samarbejde, bl.a. i Mellemfolkeligt Samvirke og Operation Dagsværk.

Stine Brynskov. Antropolog. Selvstændig konsulent med fokus på det danske uddannelsessystem, international projektledelse og FN's Verdensmål. Erfaring fra EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) og TEC Global. Har arbejdet med Erasmus+, EU's Socialfond og kommunale puljemidler.

Bevillingsudvalg

Lene Vendelbo. Selvstændig kommunikationskonsulent med 15 års erfaring med internationale uddannelses- og undervisningsprojekter på tværs af NGO’er og den danske uddannelsessektor.

Frank Jørgensen. Uddannelsespolitisk konsulent i Uddannelsesforbundet. Erfaring med uddannelsessektoren på forskellige niveauer, herunder almene og erhvervsrettede uddannelser.

Niels Larsen. Selvstændig konsulent og grundlægger af Kijani Institute, der arbejder med partnerskaber mellem danske og kenyanske uddannelsesinstitutioner - specielt i forhold til uddannelse og bæredygtighed. Derudover erfaring med internationale projekter på tværs af den danske uddannelsessektor. Er bestyrelsesmedlem i Forum for uddannelse og bæredygtighed /RCE Denmark.

Jørgen Juul Rasmussen. Forbundsformand i Dansk El-forbund med indsigt i de teknisk faglige erhvervsuddannelser. Derudover erfaring med udviklingsprojekter fra forbundets internationale engagement, aktuelt i udviklingen af bedre erhvervsuddannelser i Afrika. Næstformand i Ulandssekretariatet.

Arne Kjærsgaard. Selvstændig konsulent med erfaring fra uddannelsessektoren og folkelige organisationers internationale udviklingssamarbejde herunder tidligere udsendt med Danida. Tidligere leder af international afdeling på MultiCenter Syd. Har arbejdet med kvalitetssikring af forsendelser af udstyr til det globale syd og har således erfaring inden for cirkulære projekter.

Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927