Om GLOBUS

Herunder svarer vi på de mest almindelige spørgsmål til puljen. Finder I ikke svar på jeres spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os.

2a742a19-2c37-4a11-9bfb-7add59555c12

Ofte stillede spørgsmål

GLOBUS kan søges af aktører fra hele den danske uddannelsessektor, herunder - men ikke begrænset til:

 • Grundskoler, efterskoler, erhvervsskoler, gymnasier, professionshøjskoler, videregående uddannelser og højskoler

Andre aktører kan søge i partnerskab med en dansk uddannelsesinstitution, herunder - men ikke begrænset til:

 • Elev- og studenterorganisationer og andre aktører på uddannelsesområdet
 • Civilsamfundsorganisationer
 • Socialøkonomiske virksomheder og erhvervsdrivende fonde

GLOBUS støtter projekter, der kan skabe engagement hos danskere under uddannelse i FN's verdensmål og udviklingssamarbejdet.

Overordnet støtter puljen to typer af projekter (som det også er muligt at kombinere): Uddannelsesudveksling og cirkulære projekter.

Ideen er, at udvekslingen og/eller det cirkulære projekt skal danne grundlag for et øget engagement hos målgruppen.  For både uddannelsesudveksling og cirkulære projekter er det altså et krav, at I det kan engagere en målgruppe af danskere under uddannelse - og meget gerne nogen, der ikke i forvejen er engageret i emner som verdensmål, udviklingssamarbejde mv. Læs mere om uddannelsesudveksling, cirkulære projekter og engagement.

For at få støtte, skal I finde en lokal partner i det land, jeres projekt er rettet imod. Landet skal være opført på OECD's DAC-liste over udviklingslande. Partneren kan fx være en uddannelsesinstitution, virksomhed eller organisation, som kan drage fordel af jeres partnerskab til at fremme bæredygtig udvikling. Partneren i udviklingslandet kan ikke være:

 • Enkeltpersoner, familier
 • Nationale regeringer eller myndigheder på regionalt eller lokalt niveau
 • Organisationer opført på FN's eller EU's terrorlister. Som ansøger er det jeres ansvar at sikre dette.

Udgifter til rejser og ophold, herunder:

 • Transport til/fra udlandet og i Danmark
 • Udgifter til forsikring, visum, lægeanbefalede vacciner og påkrævede lægeattester
 • Udgifter til hotel eller anden indkvartering

Udgifter ved forsendelse af udstyr, herunder:

 • Kørsel i forbindelse med indsamling i Danmark
 • Fragt og lokal distribution
 • Indkøb af reservedele til udstyret
 • Køb af udstyr lokalt der nødvendiggør implementering af projektet
 • Udgifter til opsætning af udstyret samt affaldshåndtering

Udgifter hos partner i Syd, herunder:

 • Kurser/kompetenceudvikling i begrænset omfang

Udgifter til engagementsaktiviteter, herunder:

 • Udgifter til medieaktiviteter o.a. i forbindelse med oplysning/kommunikation
 • Leje af lokale, forplejning o.a. i forbindelse med arrangementer

Udgifter til løn, diæter mv., herunder:

 • Elev- og lærlingeløn som ikke dækkes af andre finansieringskilder såsom OPU
 • Diæter til eventuelt medrejsende fagpersonale
 • Løn / konsulentydelser
 • Bidrag til administration på 7%

I kan søge mellem 20.000 kr. og op til maksimalt kr. 1.500.000. Som ansøger skal I vælge, inden for hvilken beløbsramme I søger:

 • Mindre indsatser: 20.000-199.000 DKK
 • Større indsatser 200.000 - 1.500.000 DKK

Mindre indsatser skal være afsluttet inden for et år. Der er ikke nogen fast tidsgrænse for større projekter, dog skal alle projekter være afsluttet senest 31.8.2025 og afrapporteret senest tre måneder efter.

GLOBUS har ansøgningsfrist to gange årligt, 1. marts og 1. september.

Puljeforvalteren sikrer, at ansøgningen opfylder standardkrav. Ansøgninger kan afvises administrativt, hvis de ikke opfylder de formelle betingelser.

Ansøgninger vurderes først af en bevillingskonsulent hvorefter bevillingsudvalget træffer den endelige afgørelse.

Vurderingen baseres på de opstillede vurderingskriterier angående GLOBUS formål, indsatsens strategi for engagement, samarbejdet med partnere i Danmark og i projektlandet samt omkostningernes rimelighed og effektivitet.

Detaljerede vurderingskriterier kan læses i GLOBUS retningslinjer.

GLOBUS har en behandlingstid på op til otte uger fra ansøgningsfristen.

Udbetaling af midler afhænger af bevilgende myndigheders godkendelse.

GLOBUS sekretariatet står til rådighed i forhold til faglig sparring og vejledning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger.

Sekretariatet vil ligeledes kunne rådgive om potentielle samarbejdspartnere enten i Danmark eller i Syd.

Ønskes vejledning, kontakt da sekretariatet i god tid inden ansøgningsfristen.

Bevillingshaver er forpligtet til at sende årlige rapporteringer inklusiv finansiel rapportering pr. kalenderår ved projekter, der løber over mere end 1 år. Den årlige rapportering skal sendes senest 3 måneder efter det foregående år.

For alle projekter skal bevillingshaver sende afsluttende rapportering om de opnåede resultater ved projektets afslutning samt aflægge afsluttende regnskab. Den afsluttende rapportering og det afsluttende regnskab skal sendes senest 3 måneder efter projektperiodens slutdato.

Den afsluttende regnskabsaflæggelse for tilskud revideres og påtegnes af en statsautoriseret/registreret revisor. Den afsluttende regnskabsaflæggelse for tilskud på 50.000 kr. og derunder kan dog ske ved, at regnskabet udarbejdes og godkendes af bevillingshaveren og samtlige originale bilag vedlægges regnskabet.

Til rapporteringen benyttes formater for afrapportering og regnskab samt forvaltningsvejledning. Disse findes her.

Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927
Emmely og Jeppe
Tom Bjerregaard (42)
DSC_2464
edit_EHB6914
2 mrs khalid hjælper elever
Christian Jepsen-7384
6d1b0b96-6640-4890-9707-ce6117a04ccd
Sophie redigeret
apprentices and migration from construction sector in nepal
Christian Jepsen-7927