DSC_2824

Sådan laver I et godt projekt: Uddannelsesudveksling

Det skal engagere danske elever eller studerende i FN’s Verdensmål, inddrage deres faglighed og involvere en partner i et udviklingsland. Vi guider her til at skrue et godt udvekslingsprojekt sammen.

GLOBUS-puljen støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd. Der kan søges støtte til to typer af projekter: Cirkulær økonomi, som man kan læse mere om her, og uddannelsesudveksling, herunder praktikophold, studieture og andre faglige forløb, som kan engagere danskere under uddannelse i verdensmålene og det internationale udviklingssamarbejde. Denne guide handler om det sidste, nemlig uddannelsesudveksling.

Bemærk, at næste ansøgningsfrist er 1. september 2022. Mere information om ansøgningsproces og -formater findes her.

Skal skabe engagement

Formålet med GLOBUS-puljen er at skabe engagement i FN’s Verdensmål og udviklingssamarbejdet hos danskere under uddannelse. Det er derfor afgørende for at få støtte til jeres projekt, at det kan engagere en målgruppe af danskere under uddannelse – og helst nogen, som ikke allerede er engageret i dette.

Bemærk her, at hvis jeres projekt involverer et ophold for danske elever eller studerende i et udviklingsland, er det stadig et krav, at jeres aktiviteter når ud til en bredere målgruppe med henblik på at engagere flere, enten i det konkrete projekt eller i udviklingssamarbejdet og verdensmålene generelt.

Som en del af jeres projekt skal I derfor lave aktiviteter i Danmark, hvor I engagerer andre end de elever og studerende, der selv rejser ud.

Engagementsaktiviteterne kan ske i alle faser af projektet og spænde fra undervisning, deltagelse ved events, formidling via (sociale) medier eller noget helt andet.

Tag udgangspunkt i elevernes faglighed

Et GLOBUS-projekt skal inddrage og aktivere danskere under uddannelse, og for uddannelsesudveksling er det samtidig et krav, at projektet tager udgangspunkt i fagligheden hos de danske elever eller studerende.

Det kan være et konkret fag, studieretning eller elevernes specialisering, hvis de går på en erhvervsuddannelse. Hvordan kan deres viden og kompetencer bruges til at skabe bæredygtig udvikling ude i verden – kan de reparere maskiner, undervise, udvikle nye løsninger eller andet?

Fagligheden kan enten komme aktivt i spil under opholdet, f.eks. som praktikanter, der bruger deres kompetencer i det konkrete arbejde, eller under en studietur, hvor eleverne tilegner sig ny viden om lokale forhold, som de kan bruge i jeres engagementsindsats hjemme i Danmark.

Inddrag FN’s Verdensmål

Jeres projekt skal inddrage og skabe engagement i et eller flere af FN’s Verdensmål.

Det kan være ved at omsætte de konkrete cases og udfordringer, I møder hos jeres partner, til verdensmål – er der udfordringer med forurening, ulighed, lavt uddannelsesniveau eller andet, som kalder på handling og løsninger?

I mødet med de konkrete udfordringer vil eleverne kunne samle viden og erfaringer, som de kan inddrage i engagementsindsatsen. I nogle projekter kan de måske ligefrem bidrage aktivt til et eller flere verdensmål – f.eks. hvis de er ude i praktik og er med til at skabe bedre uddannelse, sundhed, mere effektiv produktion, mindre forurening eller andet, der knytter sig til deres faglighed.

I kan læse mere om Verdensmålene på læringsportalen emu’s nye side om Verdensmål i undervisningen: emu.dk/verdensmaal.

Vælg land og find en lokal samarbejdspartner

GLOBUS kan støtte projekter med partnere i landene på OECD/DAC’s liste over udviklingslande.

Det er et krav for at få støtte, at I har – eller kan finde – en lokal samarbejdspartner i det land, I vælger.

Det kan være en virksomhed, der kan tage imod danske praktikanter, en uddannelsesinstitution, der kan danne rammen om et studieophold, eller en organisation, der kan bruge den faglighed, I kommer med.

Har I ikke allerede en samarbejdspartner, kan I vælge at samarbejde med en dansk civilsamfundsorganisation, virksomhed eller anden aktør, der har en relevant lokal partner i udviklingslandet.

I kan også få rådgivning hos GLOBUS med henblik på at vælge land og finde en partner gennem sekretariatets netværk.

Husk, at I også kan søge midler til at lave en forundersøgelse, f.eks. et besøg hos en potentiel partner.

Få rådgivning hos GLOBUS

Har I en idé til et projekt, men mangler konkrete råd og vejledning om alt fra lande, partnere, ansøgningsproces og -kriterier, kan I altid kontakte os.