UC syd, lærerstuderende i Tanzania2

Praktik i Tanzania gør Verdensmålene konkrete

3 lærerstuderende fra UC syd har taget Tanzania til sig og oplevet hvorfor Verdensmålene er vigtige.

I foråret var 3 lærerstuderende fra UC syd i praktik i Tanzania. De 3 lærerstuderende var på en primary school og stod for undervisning i engelsk, idræt og madkundskab. Samtidig deltog de i kurser på områdets læreruddannelse, Mawenzi Teachers Resource Centre. Her vi de lærerstuderende med som inspiratorer og undervisere på kurser, som havde til formål at klæde lokale lærere på til at undervise i FN’s Verdensmål. Kurset blev holdt for 37 primary schools i området, som nu alle har en medarbejder med fokus på de 17 verdensmål og som skal bringe den viden i spil lokalt i undervisningen.

De studerende har fået udviklingsarbejde og verdensmål ind under huden. De fortæller selv at Verdensmålene er blevet konkrete. De er også blevet begejstrede for at arbejde i og med Tanzania – og ikke mindst for den tanzanianske kultur. Fælles er også, at de taler om at vende tilbage til Tanzania igen. De savner oplevelsen af at kunne bidrage og samtidig være en del at en gruppe kolleger.

Det var imponerende at se, hvordan næsten hvert eneste barn havde en håndskrift, som var meget smuk, veltrænet og ja helt sirlig. Det er enormt anderledes end blandt danske børn – og os selv – der slet ikke er trænet i håndskrift mere.

Der arbejdes meget med ting på tavlen og de sidste minutter bruges til afskrift af noterne derfra. Det er meget systematisk. På den måde kunne vi også sikre, at arbejdet med verdensmålene blev noteret.

Helena S Holm
lærerstuderende

Jeg organiserede at vi skulle lave smoothies en dag i madkundskab. Og de er ikke så vant til at der i faget er produktion af praktiske ting.  Dilemmaet blev så, at kun den ene klasse ville få en smoothie og ikke de andre elever på årgangen eller skolen.  Det gav pædagogiske overvejelser for mig.

Tanzania er bare et fredeligt og venligt land at være i som dansker.  Jeg er helt vild med det.

Amar C Kheir
lærerstuderende