396709095_718216217011858_4038282439522923709_n

Nye projekter i GLOBUS kommer vidt omkring: Klima, iværksætteri og rene hænder

I forårets ansøgningsrunde blev der uddelt midler til 30 meget forskellige projekter i GLOBUS-puljen. Både indhold og landefokus kommer rundt i alle verdenshjørner
Unge danskere i Uganda. Foto: Caritas

Uddannelsesinstitutioner og organisationer af mange slags har modtaget bevillinger i den fjerde ansøgningsrunde i puljens levetid. I alt 15,4 millioner kroner blev uddelt til 30 små og store projekter.

Du kan se alle projekterne her.

Mange projekter har uddannelse og Verdensmål 4 (kvalitetsuddannelse) i fokus – hvilket er meget naturligt, når nu GLOBUS retter sig mod engagement for danskere under uddannelse.

Sundhed, bæredygtighed og klima er også temaer, som fylder godt op i bunken af spændende projekter. Det gælder både projekter om udveksling og cirkulær økonomi. Der er også god geografisk spredning, når man plotter projekterne ind på globussen.

Solceller til hospital

Et eksempel på samarbejde mellem NGOer og uddannelsesinstitutioner er NGOen JenGo, som sammen med Aarhus Tech skal installere solceller på et nybygget hospital i Tanzania. I praksis er det danske lærlinge, som sammen med deres tanzanianske kolleger fra erhvervsskolen Don Bosco skal installere solcellerne, og på den måde er der både genbrug og uddannelsesudveksling i projektet, som i øvrigt ligger i et Masai-område, hvor der er meget ringe elforsyning. Desuden skal studerende fra SOSU Østjylland som en del af deres egen faglige praksis undervise i brugen af udstyr på hospitalet.

På den anden side af jordkloden, I Filippinerne, tusinder af kilometer fra Tanzania, skal lærlinge fra Skive College gennem praktisk arbejde og samarbejde med filippinske lærlinge arbejde med løsninger til den grønne omstilling. Målet er at engagere studerende i Skive i at bruge deres kompetencer og faglige uddannelse i den grønne omstilling.

Katastrofer og business

Indenfor professionsuddannelserne sender Katastrofe- og riskmanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole sammen med Dansk International Bosætningsservice på praktikforløb og workshops i Nepal og Filippinerne.

Foto: Skoleliv i Nepal

Og i den merkantile afdeling skal Copenhagen Business School arbejde med iværksætteri, samfundsansvar og bæredygtighed gennem praktikforløb i Uganda og arbejde sammen med kolleger Makarere universitetet i Kampala om globale udfordringer. Under og efter projektet skal de studerende formidle og engagere gennem blandt andet podcasts og sociale medier.

Rene hænder

Og sygeplejerske-uddannelsen på UC Nordjylland skal arbejde fagligt med håndhygiejne sammen med indiske sygeplejestuderende i børnehaver, skoler og sundhedsklinikker. Rene hænder er vigtige ligegyldigt, hvor man er i vejen, da god hygiejne afbryder smitteveje og i sidste ende fører til mindre behov for antibiotika – et godt udgangspunkt for forståeligt engagement.

I det hele taget lægger projekterne op til samarbejder og engagement på kryds og tværs. Journaliststuderende, ildsjæle, fagligt uddannede og professionelle, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer, fagbevægelse og selvejende institutioner trækker i samme retning med GLOBUS-puljens formål: at udbrede kendskabet til det danske udviklingssamabejde og verdensmålene.

Gennem GLOBUS’ snart to-årige levetid er over halvdelen gået til professions- og erhvervsskoler, men i det hele taget har der været en stor mangfoldighed i typen af projekter. Gymnasier og andre uddannelser står for godt 20 procent – og resten søges af organisationer og andre med uddannelsesinstitutioner som partnere.

Se alle projekter i GLOBUS her.