328695938_562723949251039_1230709631711773616_n

“I Tanzania skifter man ikke bare noget ud, fordi det ikke ser godt ud”

Elever fra uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser har været i praktik på en række lokale virksomheder i Tanzania. Her indgik de i det daglige arbejde med lokale kollegaer. De danske elever har bidraget med deres faglighed og lært mange ting fra sig men også fået indsigt i lokale forhold og lært, hvordan man kan arbejde og løse udfordringer på helt andre vilkår.

Foto: Privat

Beskrivelse af projektets aktiviteter i Syd:

16 elever fra landbrugsmaskinmekaniker-uddannelsen skal i løbet af projektet i 6 ugers praktik på lokale virksomheder i Tanzania. Her er indgår  de i det daglige arbejde sammen med lokale kollegaer. De danske elever bidrager med deres faglighed og lærer fra sig af især deres teknologiske kompetencer. Samtidig suger de til sig af praktikværternes viden om lokale forhold og oplever bl.a. hvordan man kan løse problemer uden at have det værktøj eller reservedele, de er vant til hjemmefra.

Citater fra danske elever, der har været afsted i 2023:

“Vi fik virkelig prøvet egne evner af, fordi der var stor mangel på værktøj og data på de forskellige maskiner. Det var fedt, og vi fandt ud af, at vi faktisk var bedre til fejlfinding, end vi selv troede.” Ander Keseler, elev, landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen på HEG

“Jeg synes, det har været en god ting ved praktikken, at vi arbejdede på de lokales præmisser og ikke med den teknologi, vi har tilgængelig derhjemme. På den måde kan de også bruge de ting, vi har lært dem, når vi er rejst hjem.” Karl Ibsen, elev, landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen på HEG

“Jeg har oplevet, hvordan tankegangen kan være så meget anderledes, når pengene er små og materialerne få. Men skifter ikke bare noget, fordi det er lidt brugt eller ikke ser godt ud.” Mathias Dan Kristensen, elev, landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen på HEG

Verdensmål i projektet:

Projektet arbejder primært med verdensmål 4 og 17.

Mål 4: Kvalitetsuddannelse

Som et højt udviklet land er Danmark medansvarlig for at udbrede teknologiske og praktiske færdigheder til områder i verden, hvor adgangen til disse er begrænset. Med elever og lærlinge uddannet på højeste niveau inden for Entreprenør- og Landbrugsmaskinuddannelsen står Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i en unik position til at udbrede kompetencer og viden inden for netop landbrugsområdet til lande, hvor afhængigheden af færdigheder inden for især landbrug er af livsnødvendig karakter. Kvalitetsuddannelse er en nøgle i forhold til at sikre, at befolkningen i det Globale Syd opnår nødvendige færdigheder inden for eksempelvis landbrug generelt og bæredygtigt landbrug specifikt. I Danmark har vi et enormt højt uddannelsesniveau, og de danske elever besidder færdigheder på så højt et niveau, at de kan tilbyde lokale i det Globale Syd uvurderlig indsigt i færdigheder inden for eksempelvis reparation og vedligehold af landbrugsmaskiner. HEG vil blandt andet gennem projektet lægge vægt på, at de lokale virksomheder skal teame en lokal lærling op med en dansk for på denne måde positivt at påvirke en kulturændring, hvor der i højere grad lægges vægt på uddannelsesaspektet i de tanzaniske virksomheder. HEG vil bidrage til den lokale bæredygtige udvikling jævnfør følgende citat fra verdensmålets indhold: ”Opnåelse af uddannelse af høj kvalitet for alle, bekræfter troen på, at uddannelse er en af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling”.

Mål 17: Partnerskaber for handling (særligt 17.6.)

Videndeling mellem partneren i Nord og Syd er en vigtig del af projektet.  Vi øger bl.a. Sydpartnernes adgang til videnskab, teknologi og innovation. Den efterfølgende udbredelse af projektet bidrager ligeledes til, at andre lignende aktører kan blive inspireret til at deltage i lignende projekter og initiativer. Helt konkret vil HEG igennem engagementsindsatserne sikre, at de elever, der har været udsendt får et konkret forhold til FN’s verdensmål, og igennem en erhvervsuddannelse får muligheden for at bidrage til disse. Udbredelsen af teknologi og innovation kan bidrage til at tanzaniske virksomheder kan optimere deres processer, og på den måde skabe økonomisk overskud. HEG’s elever vil opdage en udpræget forskel mellem hjemlige og lokale forhold når det kommer til teknologi, og det vil give dem indsigt i problemløsning og tilpasning på højt niveau. Erfaringer som disse er oplagte at videreformidle gennem efterfølgende engagementsindsatser, således at viden om forholdene i tredjelande udbredes videst muligt. Kan det skabe en interesse for FN’s verdensmål og erhvervsuddannelserne, så er det hele indsatsen værd.

Fotos: Privat