Image

FGU-elev i Kenya: “Det har været en øjenåbner”

Danske kokkeelever har sammen med FGU-elever fra Gastronomilinjen og Kommunikationslinjen været i Kenya for - i samarbejde med lokale kokkelever - at udvikle og formidle fremtidens bæredygtige mad. De præsenterede bl.a. deres retter på et kenyansk folkemøde og skal senere i projektet deltage i det danske folkemøde på Bornholm.

Foto: 2030beyond

Aktiviteter i Syd:

Formålet er engagement af elever fra erhvervsskoler og FGU-skoler i faglig bæredygtighed og udviklingssamarbejde med afsæt i Verdensmålene og princippet om Leave No One Behind. Disse elementer integreres i uddannelserne i form af træning i Danmark på tværs af skoler, 12 dages udveksling i Kenya, online workshops med alle skoler før og efter, samt formidling af den nye viden til skolernes øvrige elever. I Kenya trænes eleverne på regionens største kokkeskole, hvor de på tværs af kulturer udvikler løsninger på fremtidens mad og kommunikation herom. Ejerskabet og engagementet styrkes, når eleverne på det kenyanske folkemøde formidler deres nye viden og faglige løsninger i demokratisk dialog med erhvervslivet, politikere og særligt de unge gæster.

Citater fra eleverne:

”Det været en øjenåbnende oplevelse, at se hvilke forhold mennesker rundt om i verden lever under i forhold til ens egen tilværelse i Danmark. Det har også været interessant at se Danmarks og WFP’s initiativer i Kenya. Man skal ikke tage for givet, hvor velfungerende vores samfund i Danmark er. For der er mange steder i verden, der langt fra har de samme muligheder for uddannelse, ligestilling, velfærd, infrastruktur og økonomisk lighed, som vi har her i Danmark.Mick Pedersen, kommunikationselev, FGU

”Det var ret interessant, at vi kunne få lov til at tage nogle af deres nationalretter og lave helt om på dem, fx til one snack bites. Vi lavede dem også ud a restemad, fx var der en masse urter, som ikke kunne holde sig mere end 1-2 dage. Men så lavede vi olier ud af dem og brugte så olierne til fx mayonnaiser.” Oscar George Wardle, kokkeelev, Københavns Hotel- og Restaurantskole.

Foto: 2030beyond

“Det overraskede mig, hvor svært det er at leve i Kenya. På turen til Lake Naivasha fik vi en virkelig følelsesladet fortælling fra en fattig lokal fisker om hvordan han blev nødt til at fiske konstant  for at forsørge sin familie. Selvom der var fare for at blive skudt eller komme i fængsel og få en bøde på 10.000 kenyanske shilling hver gang på grund af den nye implementerede fiskelicens.” Nikolaj Choenchai Michaelsen, kommunikationselev, FGU

Verdensmål i projektet:

Verdensmålene er omdrejningspunktet for hele projektet, og formidlingen af 2030-dagsordenen til eleverne vil være en bred indføring i Verdensmålene som ramme for bæredygtig udvikling globalt. Projektet forholder sig til enkelte Verdensmål og delmål, særligt SDG 2 og alle dets delmål, som vil blive omdrejningspunktet for læring i workshops og diskussioner om fagets impact på verdensmålene og mulighederne for at påvirke målopfyldelsen gennem arbejdet med fødevarer og ernæring. SDG 4 og særligt 4.7 adresseres ved at indarbejde Verdensmålene i et fag, som typisk ikke indeholder dette element og rammer elever som ellers ikke eksponeres for denne dagsorden. Herigennem adresseres også det grundlæggende princip om Leave No One Behind. Desuden adresseres SDG 12, særligt 12.2, 12.2, 12.5, 12.8, samt SDG 13, idet fødevareproduktionen i høj grad influerer på klimaforandringer. SDG 1, 5, 10 er endvidere centrale for projektet, som gennem eksponering af eleverne for udviklingssamarbejde og et særligt fokus på lige muligheder og fattigdomsbekæmpelse giver eleverne større forståelse for betydningen af udviklingssamarbejde for at nå Verdensmålene. Princippet om Do No Harm er en central del af formidlingen af dilemmaer som fx lokalt råvareforbrug vs. mindre eksport af grøntsager for et land so Kenya. Dialog om disse udfordringer er central for vejen til at opnå alle mål. Endelig er projektet et helt konkret eksempel på SDG 17, særligt 17.6 og 17.8 om fremme af innovation og 17.17 om tilskyndelse af effektive partnerskaber.

Fotos: 2030beyond