9ce752a8-0037-41ee-a0ed-ad423728a903

18 nye projekter får støtte af GLOBUS

GLOBUS-puljen har i foråret 2023 bevilget støtte til 18 projekter, som repræsenterer et bredt udsnit af den danske uddannelsessektor. De over 14 millioner kroner der er bevilget, giver studerende og lærlinge over hele landet mulighed for at engagere sig i samarbejde med ligesindede fra det globale Syd og sammen bidrage til FN’s Verdensmål.

Selvom det kun er anden ansøgningsrunde i den nye pulje, er den blevet taget godt imod i det danske uddannelsesmiljø, og GLOBUS-puljen har til denne ansøgningsrunde modtaget hele 46 ansøgninger.

Igangværende projekt: unge fra FGU og Hotel- og Restaurationsskolen deltager i folkemøde i Kenya om fremtidens mad. Foto: 2030beyond

Ansøgerfeltet er bredt og både erhvervsskoler, professionshøjskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, folkeskoler, FGUer, VUCer og universiteter er repræsenteret, enten som hovedansøger eller som partner i samarbejde med fx en NGO eller en forening. De bevilgede midler gør at blandt andre folkeskole- og gymnasieelever, lærer- og pædagogstuderende samt mekaniker-, elektriker- og tømrerlærlinge nu får mulighed for at engagere sig i globale forhold i deres uddannelse. Dermed kan de både bidrage til arbejde med FN’s verdensmål i det Globale Syd og gøre deres egen uddannelse mere relevant og spændende.

Alle projekterne kan ses her.

Bæredygtige toiletbygninger til Kenya

Skive College er blandt de nye bevillingshavere. Sammen med UC Holstebro får de midler til et projekt, hvor danske elektriker- og tømrerelever i samarbejde med kenyanske murerelever udvikler, bygger toiletbygninger på en erhvervsskole i landbyen Nyandiwa i Kenya. Toiletterne skal bygges af lokale materialer, og så skal der installeres tagrender – og solceller, så man kan få opladet sin telefon ved bygningen.

De kenyanske murerelever står for at støbe toiletternes fundament, mens de danske elever skal montere tagrender og installere solceller, og samtidig oplære de kenyanske elever i de muligheder solceller giver. På den måde lærer begge elevgrupper noget af hinanden og er afhængige af hinandens kompetencer gennem hele projektet.

Projektet skaber en fremtid med bedre sanitære forhold i den kenyanske landsby, men vigtigst af alt er det med til at uddanne nye faglærte både i Danmark og Kenya.

”Der er mangel på faglærte til at bygge klimavenligt både i Danmark og i Kenya. I den grønne omstilling har vi brug for, at mange flere uddanner sig i den retning. Med det her projekt viser eleverne i Kenya og Danmark hvad de kan. Dermed får andre øjnene op for, hvad man kan bruge en uddannelse til elektriker eller tømrer til” forklarer virksomhedskonsulent på Skive College, Thomas Ogoola.

Sammen med skolens elever og faglærere har han allerede været i gang med at udvikle en prototype på toiletbygningen. Prototypen kan opleves til forskellige arrangementer i Danmark, bl.a. Klimaets Folkemøde i Middelfart i september i år.

Udover udvekslingsdelen indeholder projektet også et cirkulært element, hvor brugt inventar fra de danske erhvervsskoler sendes til skolen i Kenya.

Igangværende projekt: unge elever fra KVUC og unge urbane aktivister fra Kampalas ghettoer skaber sammen nytænkende projekter der bidrager til FN’s Verdensmål. Foto: KVUC

 

Insektmad på skoleskemaet

Fremtidens mad kommer på skoleskemaet, når Hvalsø Skole skal i gang med GLOBUS-projektet ”E@ducation – Food for the Future”. Sammen med Folkekirkens Nødhjælp, Hvalsø Spisehus og den cambodianske NGO Sustainable Soil for Life vil de engagere en gruppe elever i især Verdensmål 2 (Stop Sult), 12 (Bæredygtig Produktion) og 13 (Klimaindsats). Det sker gennem et nyt valgfag, E@ducation, der vil give eleverne en følelse af medansvar og handlemuligheder i forhold den grønne omstilling, lokalt og globalt.

Eleverne skal blandt andet besøge partneren i Cambodia, hvor de får indblik i, hvordan klimaforandringer giver problemer for den lokale fødevareproduktion, og de arbejder på nye metoder der er mere bæredygtige og klimatilpasset. Her vil de også få udvidet deres syn på, hvad man egentligt kan spise. Måske er insekter en af løsningerne i den grønne omstilling. Det bliver til en SoMe-kampagne som eleverne selv laver under navnet ”Dare to Eat”, og når de kommer hjem, vil de bruge deres erfaringer til at starte egen produktion af svampe og insekter i samarbejde med landbrug i lokalområdet.

Medicinsk udstyr til Ukraine

10. klasse eleverne på Michaelskolen i Herlev, får hands-on erfaringer med udviklingsarbejde og laver samtidig et modelprojekt der kan inspirere og guide andre elever. Skolen har nemlig sammen med NGOen Bevar Ukraine fået midler til et cirkulært projekt, hvor de skal sende medicinsk udstyr til hospitaler og lægeklinikker i Ukraine. Det er eleverne selv, der skal koordinere indsamlingen og forsendelsen af udstyr, ligesom de laver en drejebog, der kan bruges til lignende projekter. De kommer også løbende til at formidle projektet og give erfaringer videre til de kommende 10 klasses elever der fører projektet videre. Undervejs får de konkrete erfaringer med både formidling og udviklingsarbejde i praksis og ser, hvilken forskel deres egen indsats kan gøre et andet sted i verden.

I dette projekt er det især verdensmål 3 om Sundhed og Trivsel og verdensmål 12, især delmål 12.5 om genbrug, der er fokus på.

Gang i engagementet

GLOBUS støtter projekter, som skaber engagement om udviklingssamarbejdet og verdensmålene i Danmark, og mange projekterne bruger både nye, innovative og gennemprøvede metoder.

Spor media vil sammen med Københavns Åbne Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Ikast-Brande Gymnasium lave virtuelle studierejser, hvor danske elever mødes live, via computere og smartphones, med unge ’kulturguider’ i Kenya eller Bolivia. Eleverne introduceres til dagligdag og samfundsproblemer hvor guiderne bor, og sammen laver de formidlingsprodukter om det verdensmål, der er i fokus for ’rejsen’.

Caritas Danmark vil sammen med Niels Steensens Gymnasium og Grundskole samt HearHEAR lave podcasts og radioprogrammer i Uganda, baseret på 9. klasses studieophold i det østafrikanske land. Uganda er også fokus for Rysensteen Gymnasium, hvor danske og ugandiske unge sammen skal udarbejde en klimapolitisk kampagne.

ZBC vender snuden mod Kenya i ”Verdens Vildeste Værksted”, hvor danske automekanikere skal være med til at opbygge et autoværksted i et lokalsamfund, hvor kenyanske unge får mulighed for faglig uddannelse på værkstedet.

For den fulde liste over alle igangværende GLOBUS-projekter, se her.
Igangværende projekt: lærlinge fra Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser er i Tanzania arbejde med landbrugsmaskiner. Foto: HEG