Smede i Tanzania

14 nye projekter og masser af spændende GLOBUS-samarbejde

GLOBUS-puljen har afholdt tredje ansøgningsrunde i efteråret og tildelt midler til innovative projekter, der skaber forbindelser mellem danske uddannelsesinstitutioner og udviklingssamarbejde i det globale syd. I denne runde er der 14 projekter, der tilsammen modtager over 8 millioner kroner til at gennemføre initiativer verden over.

Puljen, der nu har eksisteret i to år, begynder at blive velkendt i det danske uddannelsesmiljø, og det kan ses i det mangfoldige ansøgerfelt. Deltagerne i projekterne repræsenterer en bred vifte af uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervsskoler, professionshøjskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier, folkeskoler, FGUer, VUCer og universiteter. Mange af disse institutioner deltager enten som hovedansøgere eller som partnere i samarbejde med NGO’er eller foreninger.
Projekterne har også en stor geografisk spredning med flere initiativer i Østafrika, et par projekter i Ghana, et i Nigeria og et i Senegal. Derudover er det første projekt i Brasilien begyndt, ligesom både Filippinerne og Afghanistan er kommet på GLOBUS-kortet.

Solceller opsættes på skole i Tanzania. Billedet er fra et tidligere projekt. Foto: TES Skolen i Afrika

BEDRE UNDERVISNING MED SOLCELLER
Lærlinge fra Den Jyske Håndværkerskole og fra Aarhus Tech skal til Tanzania, hvor de sammen med lærlinge fra den tekniske skole i Moshi skal arbejde med at renovere lokale folkeskoler. Elektrikerlærlinge skal installere solceller, og murer- og tømrerlærlinge skal efterfølgende deltage i byggeriet af nye køkkener på skolerne. Projektet er blevet til i samarbejde med organisationen TES Skolen i Afrika og har til formål at støtte folkeskoleelevernes uddannelse. Strøm er helt afgørende for undervisningen, og for de fleste elever i Tanzania er skolemåltidet afgørende for både ernæring og indlæring.
Inden afrejsen har lærlingene været med til at sende brugt skoleudstyr fra Danmark til samarbejdsskolerne. Og når de kommer hjem til Danmark, vil de arbejde videre med deres erfaringer sammen med andre studerende på Den Jyske Håndværkerskole og Aarhus Tech. De kommer også til at tage oplevelserne med på Klimafolkemødet og fortælle om klimaforandringer og tilpasning i det østlige Afrika.

AKTIVISTISKE ANIMATIONSFILM
Når danske og brasilianske animationselever sætter sig sammen i projektet “Animated Engagement,” bliver klima- og biodiversitetskriser til animationsfilm og spil. Sammen med pædagog- og lærerstuderende afprøver de tre forskellige audio-visuelle metoder til at skabe engagement og dialog. Undervejs bliver 50 danske skoleelever inddraget og skal møde brasilianske elever online. Igennem et spil skal de arbejde med interkulturel forståelse og nord/syd-problematikker.
Projektet er drevet af Animation Workshop i Viborg i samarbejde med Santos kommunes undervisningsforvaltning i Brasilien. Derudover er det danske kulturinstitut i Brasilien med i partnerkredsen.

AMBULANCEBEHANDLERE TIL SENEGAL
Foreningen “Redder Af Verden” fra Thisted vil engagere studerende på ambulancebehandler-uddannelsen i bæredygtighed og udviklingsarbejde. Sammen med skolen Rybners og organisationen Karambenor sender de 16 studerende til Senegal, hvor de skal være med til at uddanne lokale førstehjælpsinstruktører og sundhedsprofessionelle. De studerende skal være med til at løfte akutberedskabet i Casamance-regionen og får samtidig mulighed for at prøve deres egne fagligheder under svære vilkår.
Når de kommer hjem, vil de lave en større engagementsindsats over for medstuderende og andre i det danske akutberedskab. Den indsats har til formål at videreformidle deres oplevelser med det konkrete arbejde med Verdensmålene. Samtidig er den en del af Rybners strategi for at skabe internationalt udsyn, ved blandt andet at sende studerende ud med Erasmus+ midler.

BÆREDYGTIGE VIRKSOMHEDER I KENYA
UCN’s uddannelse i international handel og markedsføring i Nordjylland skal prøve kræfter med innovative og bæredygtige forretningsmodeller i Kenya. 50 elever skal blandt andet arbejde sammen med Strathmore universitetet om at udvikle virksomheder under svære forhold og med bæredygtighed i fokus i det store slumområde Kibera. Projeket skal være med til at nedbryde fordomme, som skaber berøringsangst overfor vanskelige forretningsvilkår – og skal gennem engagementsindsatsen til over 9.000 elever på UCN være med til at skaffe midler til skolematerialer, som indkøbes lokalt og bæredygtigt.

Erhvervsskolen Mercantec og Dansk Metal samarbejder om at sende smedelærlinge til Tanzania. Foto: Mercantec

GLOBUS GIVER NYE SAMARBEJDER
I arbejdet med at involvere og engagere flere danskere i udviklingsarbejde, opstår nye partnerskaber på kryds og tværs af sektorer. Der er projekter, hvor fagbevægelsen samarbejder med skoler og NGO’er, og andre, hvor lokale virksomheder og folkeskoler går sammen om at engagere byens unge. I denne runde fortsætter de kreative samarbejder mellem forskellige typer partnere.
Organisationen VIVA Danmark sender sammen med Diakonhøjskolen socialpædagogstuderende til Filippinerne for at arbejde med forebyggelse af online seksuelle overgreb mod børn. Verdens Bedste Nyheder samarbejder med SDU og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om at skabe et andet billede på det globale syd i projektet “Africa is Not a Country”. Ordrup Gymnasium har slået sig sammen med en lille importør af bæredygtig kaffe fra Kenya og organisationen Etisk Handel for at give deres elever en større forståelse af verdens handelssystemer og vigtigheden af at købe bæredygtige produkter. I det store projekt “De Unges Kamp” laver Operation Dagsværk, organisationen Dreamtown og en række skoler og skoleorganisationer en fælles indsats for unges trivsel i Danmark og Zimbabwe.

Du kan se alle nye og igangværende projekter her.